Przed nami czas szczególnej mobilizacji!

W obliczu zagrożenia ze strony koronawirusa powodującego chorobę COVID-19, zawieszono zajęcia w naszej placówce. W związku z tym wasze dzieci pozostaną w domach do odwołania.

Kierujemy do Państwa prośbę o odpowiedzialne współdziałanie.

Apelujemy o wyjaśnienie dzieciom obecnej sytuacji. Zamknięcie szkół nie jest formą dodatkowych ferii, więc może stanowić dla dzieci czas nauki w warunkach domowych – powtórzeń materiału dydaktycznego oraz wszelkiej pracy, która ma charakter edukacyjny. Prosimy zatem o śledzenie strony internetowej PZKS, w szczególności zakładki „Materiały dla uczniów”, w której znajdują się materiały dydaktyczne do pracy własnej uczniów w domu.

Prosimy o dopilnowanie, by dzieci w wieku powyżej 8 lat, które nie wymagają bezpośredniej opieki rodzica:

  • unikały zatłoczonych miejsc
  • unikały spotkań towarzyskich
  • nie wychodziły do klubów, dyskotek, kawiarni
  • nie przebywały w miejscach publicznych (np. galeriach handlowych, supermarketach, obiektach sportowych)
  • spędzały najbliższy okres przejściowy w domu.

Nie rekomendujemy również pobytu na placach zabaw dzieci młodszych.

Prosimy, by dzieci nie miały bliskich kontaktów z osobami starszymi, które w sposób nadzwyczajny musimy chronić przez zarażeniem koronawirusem.

Zdecydowanie nie rekomendujemy powierzenia opieki nad dziećmi dziadkom i osobom starszym. Pragniemy podkreślić i przypomnieć, że obowiązek opieki nad dzieckiem w obecnych okolicznościach należy do rodziców/opiekunów prawnych. Dotyczy to dzieci do lat 8 i powyżej.

Jednocześnie informujemy, że rodzicom dzieci do lat 8, w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko – w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni w wysokości 80% wartości wynagrodzenia.

Liczymy na zrozumienie i współpracę w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Kadra kierownicza PZKS w Wejherowie.

 

Skip to content