Warto szukać wsparcia i pomocy w różnych trudnych dla nas sytuacjach oraz mówić innym o naszych problemach. Pamiętajmy, że rozmowa i wyrzucenie z siebie często tłumionych emocji, pomaga!

Ogólnopolski, bezpłatny i anonimowy telefon zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży czynny jest 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

Pod tym numerem pomoc i wsparcie mogą uzyskać dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach życiowych, krzywdzone oraz będące ofiarami bądź świadkami przemocy domowej. Przeznaczony jest on także dla dzieci i młodzieży, wobec których wszczęte zostały procedury prawne oraz takich, które zmagają się z różnymi uzależnieniami np. od internetu.

Możecie też zwrócić się o pomoc drogą @ na adres:  opiekun@fdds.pl

W Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie zarówno rodzice jak i uczniowie mogą  kontaktować się  z pedagogami i psychologami poprzez : panel wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz służbową pocztę elektroniczną.

Pedagog Hanna Kazimierczuk                                    pedagog.sp@pzks.edu.pl

Pedagog Dorota Kałuzińska                                        pedagog.ponadpodstawowe@pzks.edu.pl

lub tel.720 725 981

Psycholog Monika Gerowska                                      m.gerowska.psycholog@pzks.edu.pl

Psycholog Agnieszka Trendel                                     a.trendel.psycholog@pzks.edu.pl

Psycholog Justyna Małas                                            j.malas.psycholog@pzks.edu.pl

Psycholog Barbara Tessar – Staszkiewicz                  b.tessar-staszkiewicz.psycholog@pzks.edu.pl

 

Prosimy wychowawców o zgłaszanie nam informacji o potrzebie objęcia wsparciem rodziców i uczniów.

Ponadto dla rodziców, opiekunów lub  nauczycieli podejrzewających  lub mających pewność, że dzieci i młodzież doświadczają :

– agresji lub przemocy,

– cyberprzemocy i zagrożeń związanych z nowymi technologiami,

– wykorzystywania seksualnego,

– kontaktu z substancjami psychoaktywnymi,

– uzależnień,

– depresji,

– myśli samobójczych,

– zaburzeń odżywiania,

 

czynny jest ogólnopolski, całodobowy,  bezpłatny i anonimowy telefon zaufania.

Zachęcamy do kontaktu.

Pozdrawiamy 🙂  pedagog Hanna Kazimierczuk i psycholog Monika Gerowska

Skip to content