Praca czyni MISTRZA to innowacja pedagogiczna, której głównym zadaniem jest integracja ale też nauka. W jaki sposób to działa? Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do pracy wraz z nauczycielem raz w miesiącu przychodzą na zajęcia praktyczne do szkoły branżowej. Uczniowie szkoły branżowej przekazują swoją wiedzę i umiejętności kolegom. Nauczyciel planuje całe zajęcia, ale to młodzież je prowadzi. Podczas zajęć uczniowie mają dostęp do pracowni hotelarskiej z jednostką mieszkalną i węzłem higieniczno-sanitarnym, magazynu środków czystości i sprzętów porządkowych. Czasami ciężko jest nam nauczycielom dotrzeć do ucznia, tak aby zrozumiał odpowiedni zakres materiału. W tym przypadku korzyści płyną dla każdej ze stron. Uczniowie szkoły branżowej mają możliwość utrwalania zdobytej wcześniej wiedzy i umiejętności praktycznych, natomiast uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy mają okazję aby nabyć umiejętności potrzebnych im w życiu codziennym, takich jak ścielenie łóżka, wycieranie kurzu, mycie podłogi. Dodatkowo aspekt społeczny i integracja młodzieży jest wartością dodaną. Liczymy na to, że gołym okiem będzie widać efekty współpracy. Autorki innowacji to pani Angelika Matuszczak (BSIs) oraz pani Aneta Kostuch (SSPdP). Niebawem kolejne spotkania 🏨🏩🏨🏩🏨🏩
Galeria zdjęć

Skip to content