Galeria Google

 


 

Aby wprowadzić społeczność szkolną w atmosferę Wielkanocną ,22 marca
uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy zaprezentowali teatr cieni, który
przybliżył wszystkim mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Przedstawiane sceny przeplatane były świątecznymi piosenkami a przygaszone
światło i muzyka w tle sprzyjały rozwojowi wyobraźni. Wśród widowni
panowała kompletna cisza. Po zakończeniu spektaklu uczniowie zebrali wiele
pochwał
i pozytywnych uwag. Na koniec spotkana głos zabrała Pani dyrektor Renata
Solarczyk składając wszystkim świąteczne życzenia.

J.Kotkowska, K.Grzywacz

Skip to content