Podsumowanie innowacji „Urzędowy zawrót głowy”

Innowacja „Urzędowy zawrót głowy” – podsumowanie działań w roku szkolnym 2023/2024 Innowacja pedagogiczna „Urzędowy zawrót głowy” realizowano w czasie zajęć edukacyjnych od 01.10.2023 do 31.05.2024. Wyjścia i spotkania odbywały się raz w miesiącu podczas zajęć edukacyjnych. Młodzież początkowo niechętnie uczestniczyła w zajęciach, ze względu na trudność jaką sprawiało im poruszanie się po urzędach oraz wypełnianie dokumentacji. W trakcie trwania innowacji młodzież miała możliwość rozpoznać u siebie umiejętności, których wcześniej nie widzieli. Okazało się, że nie wszystkie kwestie są takie trudne do załatwienia. Uczniowie zostali zapoznani z takimi urzędami jak: Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Gminy, Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Samodzielnie z wykorzystaniem komputerów szkolnych wyszukiwali informacje na stronach właściwych urzędów. Rozwijali kompetencje kluczowe takie jak: pisanie, liczenie, czytanie ze zrozumieniem. Prowadzenie rozmów „scenek” aby nauczyć uczniów zwrotów grzecznościowych, sposobu mówienia i rozmawiania. W ramach innowacji odbyliśmy wyjścia do urzędów: takich jak Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Skarbowy, Urząd Gminy oraz Powiatowy Urząd Pracy. Wypełnialiśmy przykładowe formularze, np. do pośrednictwa pracy. W ramach wdrażania innowacji pedagogicznej prowadzona była obserwacja pracy uczniów pod kątem ich samodzielności oraz umiejętności współpracy w grupie. Pozwoliło to ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i wprowadzić niezbędne modyfikacje w przypadku prowadzenia podobnych zajęć w przyszłości. Autorki innowacji: Agnieszka Dzionk Marta Gradzik Anna Spierewka Angelika Matuszczak

Skip to content