Podsumowanie śladami zająca szaraka – klasa w terenie.

Podsumowanie Innowacji pedagogicznej „Śladami zająca szaraka – klasa w terenie” Innowacja pedagogiczna „Śladami zająca szaraka – klasa w terenie” realizowana w czasie zajęć edukacyjnych od 01.10.2023 do 10.06.2024. Zajęcia oraz wycieczki edukacyjne odbywały się regularnie. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach, brała w nich aktywny udział . W trakcie trwania innowacji młodzież miała możliwość zaznajomienia się z podstawowymi pojęciami z zakresu ekologii, ochrony środowiska, fauny i flory Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto uczestnicy innowacji mieli bezpośredni kontakt z przyrodą, poznali najczęściej występujące gatunki drzew tj. sosna, modrzew, świerk. Uczyli się rozpoznawać płazy żyjące na terenie TPK (żaba, ropucha), poznali kilka gatunków ptaków, nauczyli się rozpoznawać drzewa po ich liściach lub szyszkach. Młodzież dowiedziała się czym jest odrodzenie naturalne i sztuczne stosowane w lasach. Poznali cechy geomorfologiczne terenu TPN. W ramach innowacji odbyło się 16 wyjazdów do Zajęczej Doliny w Gdańsku , gdzie młodzież wykonywała zadania zgodnie z punktami edukacyjnymi na ścieżce. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych w siedzibie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Podczas tych zajęć samodzielnie wykonywali różne doświadczenia z zakresu przystosowania ropuchy, żaby do życia w wodzie i na lądzie, na temat rozmnażania ssaków. Pracując w grupach młodzież rozwijała swoje kompetencje społeczne, doskonaliła komunikację, uczyła się kompromisu, organizacji pracy i współodpowiedzialności za nią . Ewaluację zadań w ramach innowacji przeprowadzono poprzez zbadanie poziomu zadowolenia uczniów poprzez rozmowę oraz podejmowanie aktywności w trakcie innowacyjnych działań. Autorki innowacji Aleksandra Kotowicz Angelika Matuszczak
https://share.icloud.com/photos/031iBWRjyYfZ-jqjKhFk5IjqA

Skip to content