Podsumowanie działań w ramach innowacji „Bałtyk bez barier – miej serce dla przyrody i nie zanieczyszczaj wody” Innowacja pedagogiczna „Bałtyk bez barier – miej serce dla przyrody i nie zanieczyszczaj wody” realizowana była w czasie zajęć lekcyjnych od 01.10.2023 do 31.05.2024. Zajęcia odbywały się cyklicznie. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach, brała w nich aktywny udział . W trakcie trwania innowacji młodzież miała możliwość zaznajomienia się z podstawowymi pojęciami z zakresu ekologii morza, jego cech geograficznych i hydrologicznych, a także dowiedziała się jakie grupy organizmów zamieszkują Morze Bałtyckie. Ponadto uczestnicy innowacji stworzyli ranking zagrożeń dla bioróżnorodności oraz w kreatywny sposób opracowali szereg działań w jaki sposób przeciwdziałać istniejącym zagrożeniom. W ramach innowacji został zorganizowany konkurs wiedzy o Morzu Bałtyckim, a główną nagrodą był wyjazd na wycieczkę do Helu. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych w Stacji Morskiej w Helu im. Profesora Krzysztofa Skóry, które prowadzili pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego . Podczas tych zajęć młodzież samodzielnie wykonywała różne doświadczenia z zakresu przystosowania foki do życia w wodzie, na temat hałasu podwodnego oraz aktywnie uczestniczyła w wykładach na temat mikroplastiku. Pracując w grupach młodzież rozwijała swoje kompetencje społeczne, doskonaliła komunikację, uczyła się kompromisu, organizacji pracy i współodpowiedzialności za nią . Ewaluację zadań w ramach innowacji przeprowadzono poprzez zbadanie poziomu zadowolenia uczniów poprzez rozmowę oraz podejmowanie aktywności w trakcie innowacyjnych działań.
Galeria zdjęć

Skip to content