Podsumowanie działań prowadzonych w ramach innowacji pedagogicznej „Recykling-daj drugie życie” Innowację realizowano w formie warsztatów, które odbywały się w każdy poniedziałek. Dziewczęta z ochotą brały udział w zajęciach. Jednym z głównych celów zajęć było pokazanie możliwości spędzania wolnego czasu bez telefonów komórkowych, telewizora. Możliwość organizowania sobie czasu wolnego w sposób twórczy i rozwijający zainteresowania. Wychowanki wykazywały się twórczą postawą w szukaniu alternatywnych i kreatywnych rozwiązań dzięki aktywnemu udziałowi w zajęciach. Inspirowanie młodzieży internackiej do nauki, poprzez zajęcia kreatywne to trudna sztuka, która wymaga cierpliwości i systematyczności, a przede wszystkim podejścia innowacyjnego. Dzięki szerokiej tematyce zajęć każdy z uczestników mógł znaleźć coś, co go zainteresowało. Jednym z głównych zadań zajęć było uwrażliwienie młodego pokolenia do dbania o środowisko. Większość pomocy dydaktycznych miało charakter ekologiczny a wychowanki poznały wiele nowych, ciekawych rozwiązań ekologicznych. Dziewczęta dowiadywały się również ja dać ,,drugie życie” przedmiotom, które straciły swoją wartość użytkową. Nauczyciele i wychowawcy zauważyli, iż zajęcia te miały ogromną wartość terapeutyczną. Wychowanki miały możliwość większej integracji w grupie, lepszego poznania siebie, pomagania sobie wzajemnie, rozmawiania na różne tematy. Pobudzano kreatywność, pomysłowość, chęć do działania. Niwelowano zachowania trudne. Udzielano wsparcia emocjonalnego. Efekty prac, w postaci pięknych ozdób, stroiły pomieszczenia Grup Wychowawczych i mogli je oglądać uczniowie, pracownicy i osoby odwiedzające placówkę. Z rozmów przeprowadzonych z wychowankami wynika, że zajęcia kreatywne spełniły ich oczekiwania. Dziewczęta chciałyby, aby w przyszłym roku spotkania były kontynuowane.
Galeria zdjęć

Skip to content