W Szkole Podstawowej, dnia 13 kwietnia odbyło się spotkanie integracyjne, z cyklu Dni Otwarte SP nr 7 w SOSW nr 1 w PZKS w Wejherowie.

Gościliśmy tego dnia w naszej Szkole uczniów klasy pierwszej „h” ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie, z wychowawczynią p. Alicją Aniszewską. Gospodarzami dnia byli uczniowie zespołów edukacyjno – terapeutycznych, klasy: I/IIb
z p. Ewą Wiśniewską, IV/Vb z p. Ireną Baranowską, V/VIb z p. Jagną Bochentyn oraz IId gimnazjum z p. Anną Milewską.
Tematem spotkania były Różne zawody wykonywane przez ludzi. W miłej i wesołej atmosferze dzieci rozwiązywały zagadki, bawiły się np. w krawców i krawcowe przyszywając guziki. Na chwilę zostały kelnerami i kelnerkami, którzy musieli wykazać sią wyjątkową sprawnością – biegać slalomem, trzymając w ręku tacę z kubkami. Jako wyśmienici kucharze i kucharki musiały odgadywać nazwy produktów spożywczych, owoców czy warzyw, którymi byli częstowani mając przewiązane oczy. Wykorzystując tylko zmysł dotyku odgadywali nazwy narzędzi i sprzętów – atrybutów różnych zawodów…
W trakcie spotkania zostały także wykonane piękne zbiorowe prace plastyczne. Był wspólny poczęstunek i zwiedzanie naszej Szkoły przez gości… Jak to zawsze bywa przy dobrej zabawie, czas minął bardzo szybko, ale goście obiecali, że za rok, na pewno do nas wrócą, bo bardzo im się u nas podobało

Skip to content