Wybrani uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej nr 7 w ostatnich tygodniach brali udział w cyklu zajęć adaptacyjnych realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej “AdaptacJA”. Spotykali się cyklicznie, m .in. na różnych zajęciach przysposobienia do pracy, takich jak: zajęcia dekoracyjne, ceramika i opieka nad terenami zielonymi. Uczestnicy innowacji poznali także strukturę i różnych pracowników placówki.

 

Galeria Google

 


 

Skip to content