Przyszedł czas na podsumowanie działań w ramach międzyszkolnej innowacji pedagogicznej AdaptacJA, mającej na celu zmniejszenie poczucia lęku, a tym samym przeciwdziałanie zachowaniom trudnym u absolwentów Szkoły Podstawowej. Uczniowie klas 8, ale również 6 i 7 Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych miały możliwość uczestniczenia w różnego typu akcjach, wydarzeniach oraz lekcjach otwartych wraz z uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Drugi semestr roku szkolnego to w większości zajęcia w plenerze, a także zajęcia plastyczne oraz integracja szkół. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się zrealizować większość z zaplanowanych działań, a przede wszystkim cieszymy się, że przyszli absolwenci Szkoły Podstawowej chętnie do nas przychodzą i aktywnie uczestniczą w zajęciach. Mamy ogromną nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się kontynuować działania w ramach innowacji AdaptacJA.

 

Galeria Google

 

Skip to content