Galeria Google

 


 

W tym roku szkolnym nasze praktyki wspomagane (z wiadomych względów) będą miały charakter teoretyczny.
W związku z tym w dniach 23-28 października odbywał się konkurs poświęcony aktywizacji zawodowej uczniów SSPdP . W tych dniach młodzież , w czasie zajęć lekcyjnych rozwiązywała zadania, testy, krzyżówki oraz rebusy dotyczące min. znajomości różnych zawodów, sposobów poszukiwania pracy. Uczniowie podejmowali też próby wypełniania druków i dokumentów urzędowych.
Ostatecznie zadania nie okazały się bardzo trudne, wszyscy sobie świetnie z nimi radzili.
Dziękujemy wszystkim wychowawcom i uczniom za zaangażowanie!
M.Jankowska, K.Grzywacz

Skip to content