Dnia 13.10. 2016r. w budynku ZSZ odbył się apel porządkowy, podczas którego Pani dyrektor Renata Solarczyk zwróciła uwagę na bezpieczne zachowanie dzieci w szkole, kulturę osobistą oraz przestrzeganie ładu i porządku.

Każdy uczeń powinien wiedzieć, że w trakcie przerwy ma dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów. Nie może uczestniczyć w zabawach grożących wypadkiem. Szczególnie bezpiecznie trzeba zachować podczas wchodzenia oraz wychodzenia z klas i ze szkoły, a zwłaszcza na schodach.  Dodatkowo zobligowano uczniów do pilnowanie porządku w toaletach a klasy pierwsze gimnazjum do czekania na nauczycieli, którzy ich przeprowadzają po skończonych zajęciach.

W trakcie apelu rozdano również nagrody z wcześniej zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski konkursu tj. „ Nasz wspólny cel to czyste środowisko”, oraz akcji „Narodowe Czytanie”, którą zainicjował w 2012 roku Prezydent Bronisław Komorowski. „Narodowe Czytanie” to ogólnopolskie publiczne czytanie największych polskich dzieł literackich.  Jego podstawowym celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W ramach tej akcji w Gimnazjum nr 1 w PZKS w Wejherowie w pierwszych dniach roku szkolnego 2016/2017 zorganizowano wystawę różnych wydań „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, warsztaty plastyczne tematycznie związane z lekturą, klasowe konkursy pięknego czytania oraz wysłuchanie audiobooków i oglądanie adaptacji dzieła. Akcję koordynowała pani Małgorzata Kachnicz-Fabich z pomocą pani Natalii Wolińskiej. Liczymy na to, że tego typu przedsięwzięcia spowodują wzrost czytelnictwa wśród naszej młodzieży!

Skip to content