Dnia 21 czerwca dla uczniów szkoły podstawowej i zespołów edukacyjno- terapeutycznych gimnazjum odbył się apel. Pedagog Hanna Kazimierczuk oraz Andrzej Tomalak przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznych wakacji. Najbardziej jednak oczekiwany przez uczniów był czas wręczania nagród. Pani Natalia Chylińska i Agnieszka Żukowska wręczyły nagrody najbardziej zaangażowanym uczestnikom zajęć świetlicowych. Pani Ryta Leszczyńska i Agata Dyś nagrodziły uczniów trzech klas za udział w projekcie popularyzującym miasto Wejherowo- ” Gra Miejska”. Na koniec pani Justyna Średnicka rozdała nagrody i dyplomy najlepszym czytelnikom szkolnej biblioteki.

Pozostało nam życzyć wszystkim uczniom i nauczycielom bezpiecznych i radosnych wakacji.

Skip to content