15 marca odbył się turniej „BYSTRE OKO” zorganizowany dla uczniów Gimnazjum zespoły edukacyjno-terapeutyczne przez panie: Joannę Droździel i Jolantę Leśniowską-Bojke.
Spotkanie rozpoczęło się pogadanką nt. sposobów dbania o wzrok, wskazaniu czynników i sposobów zachowań, które służą, a które szkodzą oczom.

Przed przystąpieniem do rywalizacji turniejowej sprawdzającej umiejętności wzrokowe, uczniowie zostali podzieleni na zespoły. Rozwiązując poszczególne zadania musieli wykazać się umiejętnością spostrzegania, rozróżniania, porównywania oraz właściwą koordynacją wzrokowo-ruchową. Ważna była też umiejętność współpracy z kolegami z grupy.
Turniej przyniósł wszystkim dużo radości i dobrej zabawy.

Skip to content