“Klimat w szkołach metropolii” był największy projektem edukacyjnym realizowanym na terenie Obszaru
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Brało w nim udział aż 40 szkół, zarówno z dużych miast, jak Gdynia,
Gdańsk, Tczew, Wejherowo, jak i małych miejscowości – Kłodawa, Bielkówko czy Linia. W ramach projektu
zostały wybudowane tzw. zielono-niebieskie inwestycje, przeszkoleni zostali nauczyciele, a uczniowie zyskali wiedzę na temat działań ograniczających zmiany klimatu. W konkursie na najlepsze działania proklimatyczne złożono 82 wnioski, z czego dofinansowanie otrzymało zaledwie 6 – w tym wniosek OMGGS pn. “Klimat w szkołach metropolii”. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznało na realizację projektu 2 990 502 zł. W ramach projektu na terenie 40 metropolitalnych szkół zostały wybudowane tzw. zielono-niebieskie inwestycje. Szkoły miały do wyboru: skrzyniowy ogród deszczowy, gruntowy ogród deszczowy, nieckę infiltracyjną, kompostownik lub zieloną ścianę. W ramach projektu nauczyciele otrzymali komplet materiałów
dydaktycznych. Nasza szkoła otrzymała ponad sto sadzonek i narzędzia do dodatkowych nasadzeń roślin.
Powstał ogród skrzyniowy, który znajduje się przy budynku szkoły SSPdP. Dzięki realizacji projektu “Klimat w szkołach metropolii” otoczenie stało się nie tylko bardziej odporne na negatywne skutki zmian klimatu, ale także OMGGS zadbał o podniesienie świadomości uczniów i ich rodziców w zakresie zmian klimatu i
ograniczania emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności. Projekt jest realizowany był w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Dofinansowanie pochodziło ze środków Funduszy Norweskich i EOO oraz budżetu państwa. Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot realizował go we współpracy z partnerem merytorycznym Gdańskie Wody oraz z partnerem zagranicznym International Development Norway. Wsp ólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjaj ącej integracji społecznej.
 

 


 

Skip to content