24 marca 2014 roku uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
wzięli udział w terenowych warsztatach ekologicznych pt. „Ciepło dla
Trójmiasta”.

    Jednodniowy wyjazd został zorganizowany przez
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, w ramach edukacji
ekologicznej. W warsztatach wzięło udział 28 uczniów, a opiekunami grupy byli pani Agata Skibińska – Orysiak, pani Aleksandra Kotowicz oraz pan Marek Fuhrmann. W pierwszej kolejności udaliśmy się do siedziby Związku do Gdyni, gdzie wzięliśmy udział w zajęciach prowadzonych przez panią Monikę Rak, która omówiła zagadnienia z zakresu wytwórców i dystrybutorów ciepła. Dowiedzieliśmy się jak odbywa się produkcja energii w skojarzeniu (kogeneracja), jakie są źródła energii oraz obejrzeliśmy film pt. „Ochrona powietrza”. Następnie pojechaliśmy do Zakładu Energetyki Cieplnej OPEC w Wejherowie. Tam z bliska poznaliśmy największego dystrybutora energii cieplnej dla Trójmiasta i okolic. Zobaczyliśmy
jak działa miejska sieć ciepłownicza oraz zapoznaliśmy się z
bezpiecznymi technologiami związanymi z ciepłownictwem.

Skip to content