W październiku w całym naszym ośrodku, kolejno w SP, Internacie i ZSZ odbyły się ćwiczenia ewakuacji uczniów z poszczególnych budynków.     Ewakuacja polegała na szybkim i zorganizowanym przemieszczaniu osób z miejsc, w których przebywanie mogło by zagrażać życiu lub zdrowiu. W akcji tej brali udział wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy którym udało się szybko i sprawnie opuścić budynki. Na boisku szkolnym nauczyciele oddali meldunek, zdając liczbę osób ewakuowanych.
     Kończąc ćwiczenia, przypomniane zostały podstawowe zasady zachowania, postępowania na wypadek pożaru

Skip to content