7 listopada 2018 r. w naszej Szkole odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego (SDBC) .
W roku szkolnym 2018/2019 nasza Szkoła przystąpiła do projektu Cyfrowobezpieczni.pl – „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt został wymyślony po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.
Z zajęć poprowadzonych przez Edukatora Projektu, skorzystali uczniowie klas: IV-VIII, klasy 3a i 3b BSIs z wygasającymi oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 oraz nauczyciele uczący w tych szkołach. Spotkania odbyły się w Auli SP oraz Auli BSIs.
Wszystkie działania realizowane były w oparciu o scenariusze zajęć dla edukatorów i nauczycieli, z uwzględnieniem stosownego materiału filmowego. Podczas warsztatów, przedstawiono uczniom podstawowe informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa. Przedstawiono film ilustrujący przedmiotowe zagrożenia. Uczniowie rozwiązywali również pretest i test wiedzy.
Następnie odbyło się spotkanie z nauczycielami szkoły. Zaprezentowana została prezentacja dla rodziców. Przekazane zostały na ręce mentora (p. Magdaleny Jeki) wszelkie materiały dla nauczycieli i rodziców, w tym wskazany został film nt. cyberzagrożeń przeznaczony dla rodziców. Zostały przekazane informacje i możliwości wsparcia w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl. W trakcie spotkania zostały poruszone zagadnienia dotyczące między innymi praw autorskich w Internecie jak również możliwości pozyskiwania z legalnych źródeł materiałów do prowadzenia lekcji z uczniami.

Skip to content