Uczestnikom projektu zostały przedstawione różne wirtualne techniki wizualne i programy multimedialne mogące wspomóc realizację projektu.  Wprowadzono nas w różne możliwości współpracy cyfrowej. Następnie omówiono możliwości i ograniczenia dotyczące metod i narzędziami, które są najbardziej użyteczne. Dwa dni konferencji okazały się wyjątkowo budujące i kształcące. Dzięki możliwości spotkań wirtualnych udaje się projekt realizować w formacie „online” i czerpać korzyści z wymiany doświadczeń zespołów projektowych.
Galeria Google

 

 

Skip to content