„Czym jest poezja Blackout Poetry?” – zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem TIK dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej.

11 maja 2022 r. w ramach projektu – „Aktywna Tablica” p. Agata Skibińska – Orysiak przeprowadziła lekcję otwartą: „Czym jest poezja Blackout Poetry?” – zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej.

Lekcję przeprowadzono z użyciem TIK. Uczniowie poznali metodę tworzenia poezji negatywnej – „Blackout Poetry”, którą przybliżyła im szczegółowa prezentacja multimedialna. Następnie na podstawie instrukcji umieszczonej w prezentacji dzieci samodzielnie ćwiczyły tworzenie poezji „Blackout Poetry” w formie warsztatowej.

Nasza młodzież wykazała się olbrzymią pomysłowością i zaangażowaniem. Powstały ciekawe i piękne wiersze. Zachęcamy do ich przeczytania! Prace uczniów zostały wywieszone na tablicy ściennej w sali 108. Zapraszamy!!!

  

Galeria Google

 


 

Skip to content