Nasza szkoła w ramach Dni Bezpiecznego Internetu cały miesiąc uczestniczyła w różnego typu działaniach i przedsięwzięciach. Były ulotki informacyjne, gazetka, zajęcia w bibliotece miejskiej, spotkanie z policjantem zatem przyszła pora na podsumowanie. Koordynatorki inicjatywy przygotowały prezentację, w której usystematyzowały zdobytą wiedzę i poruszyły temat bezpieczeństwa w sieci w tych aspektach, które interesowały uczniów. Wykład połączony był z dyskusją. Uczniowie mogli podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wyrazić swoje zdanie. Po zajęciach teoretycznych odbył się test wiedzy pod hasłem „Jestem mistrzem bezpieczeństwa”. Uczniowie gimnazjum i szkoły zawodowej rozwiązywali test wyboru, w którym zwycięzcami zostali: I  miejsce – Damian Sasak II miejsce –  Aleksandra Klawikowska  III miejsce  – Dominik Niedziałek i Maria Busz. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas najbliższego apelu szkolnego.

Skip to content