„Deutsch hat klasse – Niemiecki ma klasę” Edycja 2017/2018 W roku szkolnym 2017/2018 ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego projektu „Deutsch hat klasse – Niemiecki ma klasę”, którego organizatorem i pomysłodawcą jest Goethe Institut Warszawa. Poprzez założenia konkursu „Niemiecki ma klasę” pragniemy uwrażliwić uczniów, nauczycieli oraz rodziców na znaczenie przestrzeni do nauki. Istotą projektu jest przekształcenie klasy, w której odbywają się lekcje języka niemieckiego, w przyjazną przestrzeń do nauki i pracy. Proces przekształcania klasy jest złożony. Wymaga on wspólnego wypracowania pomysłów, podjęcia wielu decyzji i dokonania podziału pracy. Wymaga on także udziału wielu osób, które pomogą zrealizować i urzeczywistnić podjęte założenia. Dlatego też „Niemiecki ma klasę” wpisuje się w zagadnienie partycypacji. Uczniowie, nauczyciele oraz dyrektor uczestniczą we wspólnym procesie, w którym niezwykle ważne są zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. W tym roku szkolnym do projektu i zarazem konkursu przystąpili uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia i SSPdP. Podjęliśmy już pierwsze działania: – wprowadziliśmy zmiany w ustawieniu ławek i mebli; – wyposażyliśmy salę w nowe elementy dekoracyjne; – na ścianie

pojawiła się nowa tablica tzw. „Tablica aktywności”. Dodatkowo wykonaliśmy plakat prezentujący nasz zespół „Die perfekte 18”. Obecnie planujemy wyposażyć salę w kącik relaksu. Wszystkich chętnych do pomocy oraz ciekawych zmian zapraszamy do sali 107 w budynku Branżowej Szkoły I Stopnia.

Oto link dla zainteresowanych informacjami o projekcie: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dhk.html

Skip to content