Dni Patrona Szkoły 24 – 28.04.2017r

Otwarcie Dni Patrona Szkoły nastąpiło na uroczystym apelu 24 kwietnia.. Uczniowie w odświętnych ubraniach odśpiewali hymn szkoły i wysłuchali „ Listu do Janusza Korczaka”. Otwarcia obchodów Dnia Patrona Szkoły dokonała dyr. J. Kandzora. Na zakończenie delegacja uczniowska złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod obeliskiem naszego patrona.

Przez cały tydzień dla zainteresowanych dostępne były gazetki o patronie znajdujące się na korytarzach szkolnych. Z ich treścią chętnie zapoznawali się uczniowie, rodzice i osoby odwiedzające szkołę.

We wtorek było WIELKIE CZYTANIE KORCZAKA. Najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w lekcji bibliotecznej na której z uwagą wysłuchali fragmentów „ Króla Maciusia I ” czytanego przez panie dyrektorki: Joannę Kandzorę, Małgorzatę Woźniak i Mirwinę Kotowską. Uczniom Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy czytała pani dyrektor Renata Solarczyk oraz nauczyciele i wychowawcy.

W środę odbyły się dwa konkursy wiedzy o patronie. Jeden dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Drugi dla uczniów Gimnazjum zespołów edukacyjno-terapeutycznych. Drużyny spisały się na medal, choć zadania nie były łatwe….. Zwycięska drużyna zespołów edukacyjno-terapeutycznych została nagrodzona koroną króla Maciusia przez dyrektor Mirwinę Kotowską.

W czwartek klasy IV-VI Szkoły Podstawowej nr7 rywalizowały w konkursie wiedzy o życiu, działalności i twórczości Janusza Korczaka. Możemy być z nich dumni- sporo wiedzą o naszym patronie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy plastyczne : „ Król Maciuś I”- ilustracja do książki” oraz „Jak chciałbym zmienić swój świat”. Wystawę prac konkursowych można oglądać na wystawach szkolnych.

W czasie Dni Patrona Szkoły na zajęciach lekcyjnych i świetlicowych uczniowie oglądali prezentacje i filmy, słuchali opowiadań, szukali informacji w książkach i w internecie oraz rysowali portrety Janusza Korczaka.

W piątek 28 kwietnia wszyscy nagrodzeni w konkursach uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Gratulacje!!!

Wśród naszych uczniów są osoby o ogromnym sercu, którzy bezinteresownie i z oddaniem pomagają swoim kolegom i koleżankom w codziennych sprawach. Za swoją koleżeńską postawę otrzymali MEDAL JANUSZA KORCZAKA.

Brawo dla wszystkich uczestników konkursów, spotkań i zajęć za rzetelną pracę.

Ogromne podziękowania należą się nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie obchodów Dni Patrona Szkoły w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego.

Dni Korczaka w SP

 

Galeria Google

 


 

Dni Korczaka w ZSZ

Skip to content