Jak co roku na wiosnę większość szkół otwiera swoje drzwi dla innych. My również zaprezentowaliśmy naszą ofertę edukacyjną. W dniach 8 – 15 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 7 odbyły się Dni Otwarte. Były one kierowane do określonej grupy dzieci w formie spotkań integracyjnych. W tym roku gościliśmy nauczycieli i uczniów z SP w Linii (klasa V), SP w Górze (klasa II) oraz uczniów SP nr 9 (klasa II) i SP nr 11 w Wejherowie (klasy 0 i V).

Każde ze spotkań miało określony temat przewodni, dostosowany do zainteresowań i wieku uczestników. Nauczyciele SP nr 7 przygotowali wiele niespodzianek dla gości. Każdy mógł zmierzyć się w wielu konkurencjach sportowych, zręcznościowych i manualnych. Dzieci przez wspólną zabawę i gry przełamywały bariery, poznawały się wzajemnie, motywowały do działania angażując się do kolejnych konkurencji i rozgrywek, uczyły tolerancji i wrażliwości. W trakcie tych zabaw integracyjnych uczniowie byli bardzo spontaniczni. Dały one uczniom dużo satysfakcji i radości. Był też czas na chwilę relaksu, odpoczynku, bliższego poznania podczas słodkiego poczęstunku przygotowanego przez panie z naszej ośrodkowej kuchni.

Uczniowie i nauczyciele szkół ogólnodostępnych oprócz wspólnych zabaw integracyjnych zapoznali się z bogatą ofertą pomocy i wyposażenia sal zwiedzając szkołę. Z dyrektorem szkoły podstawowej J.Kandzorą goście oglądali sale lekcyjne i terapeutyczne takie jak salę wczesnego wspomagania rozwoju, salę gimnastyki korekcyjnej, pracownię komputerową, salę doświadczania świata oraz pracownię logopedyczną i stymulacji audio – psycho – lingwistycznej za pomocą metody Tomatisa.

Gospodarzami tegorocznych spotkań były młodsze klasy Szkoły Podstawowej nr 7 oraz zespoły edukacyjno-terapeutyczne SP 7 i Gimnazjum wraz z nauczycielkami: M. Mazurkiewicz, J. Leśniowską-Bojke, C. Szachowską, M. Borysionek, A. Nielek, A. Wensierską, J. Droździel, J Rank, A. Drabatą, I. Baranowską, M. Wendrowską, K. Kozłowska, M. Styp-Rekowską, D. Knopik-Jażdżewską, R. Leszczyńską.

Te spotkania, o charakterze integracyjnym, budują wiarygodność, zaufanie i sympatię środowiska do społeczności naszej placówki. Osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie są bardziej akceptowane, gdyż wspólne zabawy umożliwiają lepsze poznanie. Podczas spotkań prezentowane są niektóre aktywizujące metody pracy z dziećmi (nie tylko niepełnosprawnymi) oraz możliwości lokalowe techniczne i organizacyjne naszego Ośrodka.

Dni otwarte dają dużą możliwość nam, nauczycielom, do wymiany doświadczeń w pracy z dziećmi, możemy wzbogacać swoją wiedzę zawodową, dzielić się informacjami, obserwacjami, a także alternatywnymi metodami pracy. Staramy się pokazać, że nasza placówka jest bezpieczna i przyjazna uczniom.

tekst R. Leszczyńska

Skip to content