Życzę Wam, aby nauka w nowym roku szkolnym była początkiem przygody, zapewniającej  poznawanie świata i rozwijaniem własnych talentów. Niech czas spędzony w szkole zaowocuje zdobywaniem wiedzy i umiejętności, różnorodnymi zajęciami w przyjaznej, pełnej życzliwości atmosferze oraz wspaniałymi i trwałymi przyjaźniami. Szczególnie ciepłe życzenia kieruję do wszystkich uczniów i wychowanków, którzy po raz pierwszy przekraczają progi placówki. Niech dzisiejsza radość i entuzjazm towarzyszą Wam podczas całej  Waszej drogi edukacyjnej, na którą wkraczacie.
 
Szanowni Państwo: Wicedyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Placówki:
 
Życzę Państwu satysfakcji z podejmowanych działań i zawodowej radości z osiągnięć swoich podopiecznych. Niech rozpoczynający się rok szkolny będzie czasem spokojnej i efektywnej pracy.
 
Szanowni Rodzice,
 
jesteście Państwo ważną częścią naszej społeczności. Życzę Wam dobrej współpracy z wicedyrektorami, nauczycielami, a przede wszystkim z wychowawcami klas, grup i oddziałów. Niech to współdziałanie zaowocuje sukcesami Waszych dzieci i przyniesie wiele powodów do zadowolenia.
 
Do miłego zobaczenia Małgorzata Woźniak – dyrektor PZKS w Wejherowie
Skip to content