Ścisła współpraca Branzowej Szkoły I stopnia z Szkołą przysposabiająca do pracy daje efekty! W ramach innowacji „DziałaMY!” młodzież z SSPdP uczestniczy w zajęciach praktycznych i teoretycznych w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Uczniowie mogą spróbować swoich sił w rożnego rodzaju aktywnościach między innymi takich jak mycie okien, ścielenie łózek hotelowych, prasowanie, czy drobne naprawy uniformów pracowniczych.

Skip to content