„Dzień Fizyki” połączony z projektem edukacyjnym Magia czy Fizyka?


16 czerwca odbył się w naszej szkole „Dzień z Fizyka” , połączony z prezentacją projektu edukacyjnego pt: „ Magia czy Fizyka?”. W dwugodzinnych zajęciach uczestniczyły wszystkie klasy gimnazjalne, podczas których uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia. Zaskakujące zjawiska fizyczne zostały zademonstrowane przy pomocy powszechnie dostępnych przedmiotów i artykułów gospodarstwa domowego. Były pytania i odpowiedzi, zagadki i przysłowia. Zajęcia miały na celu wzbudzanie zainteresowań naszych uczniów dziedziną nauki jaką jest fizyka i poprzez zabawę rozwijanie w nich ciekawości poznawczej.
Dla uczniów klas III gimnazjum, projekt pozwolił rozszerzyć zakres wiedzy w odniesieniu do nauk przyrodniczych. Zachęcił do podejmowania samodzielnych działań, czyli prac o charakterze badawczym, eksperymentalnym, samodzielnych opracowań, przeprowadzania rozumowania naukowego oraz logicznego wnioskowania.

Skip to content