Dnia 27 maja 2024r w murach naszej szkoły odbył się pierwszy Dzień Otwarty . Zdarzenie to było ukoronowaniem naszych wcześniejszych działań promujących szkołę. Spotkanie otworzyła Pani dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego – Małgorzata Woźniak, a następnie Pani wicedyrektor Renata Solarczyk przedstawiła ofertę edukacyjną. Goście otrzymali foldery i mieli także możliwość obejrzenia filmu powstałego na potrzeby promocji placówki. Nauczyciele przeprowadzili zajęcia warsztatowe: rękodzielnicze, taneczne i ceramiczne dla kandydatów do szkoły przysposabiającej do pracy. Atrakcją tego dnia były również zajęcia sportowe z elementami rywalizacji. Zainteresowani rodzice i nauczyciele z powiatu wejherowskiego mieli okazję:
-zwiedzić szkołę przysposabiającą do pracy: pracownie przysposobienia do pracy, sale dydaktyczne oraz sale rewalidacji w nowym budynku przy sali gimnastycznej
-uzyskać bliższe informacje dotyczące formalności jakie należy spełnić zapisując dziecko do szkoły.
Dużym powodzeniem cieszyła się kawiarenka, gdzie serwowano gofry, ciasta i napoje, gdzie można było swobodnie porozmawiać z psychologiem, pedagogiem i wicedyrektorem o pracy
i atmosferze panującej w szkole przysposabiającej do pracy.

 

Galeria Google

 


 

Skip to content