09 czerwca odbył się w Gimnazjum nr 1 „Dzień projektów”. Tegoroczni uczestnicy projektów edukacyjnych zaprezentowali młodszym kolegom i koleżankom wyniki swojej pracy.

Przedstawiono prezentacje multimedialne szkolnych projektów edukacyjnych:
1. p.J.Korpalska : Musik aus Deutschland – Muzyka z Niemiec;
2. p.A. Skibińska- Orysiak: Wielcy polscy nobliści;
3. p.M.Jeka: Magia czy Fizyka;
4. p.M.Kachnicz- Fabich: Projekt Witkacy;
5. pA.Kotowicz: Świadomy konsument.
Celem spotkania było:
– rozwijanie umiejętności kluczowych, takich jak: planowanie i organizowanie własnej pracy, przyjmowanie odpowiedzialności za własną pracę, efektywne współdziałanie
w zespole, wzajemna współpraca i komunikacja;
– kształtowanie umiejętności prezentacji efektów własnej pracy;
– stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się techniką komputerową i informacyjną;
– zapoznanie uczniów klas pierwszych i drugich z metodami pracy nad projektami edukacyjnymi.

Skip to content