Dnia 16 kwietnia 2014 r uczniowie z Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie pod opieką swoich nauczycieli, po raz kolejny włączyli się do ogólnopolskiej akcji obchodów Dnia Ziemi.

Rozpoczęliśmy od udziału w apelach zorganizowanych w poszczególnych placówkach, podczas których rozstrzygnięto szkolny konkurs selektywnej zbiórki odpadów oraz rozdanie nagród laureatom.
Kolejnym etapem naszych działań była prezentacja multimedialna, która dotyczyła głównie składników pogody, zmienności w pogodzie i wpływu tych zmian na klimat. Wskazano też czynniki niekorzystne w działalności człowieka, które w istotny sposób przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Uczniowie rozszyfrowali hasło tegorocznych obchodów Dnia Ziemi „Zmieniaj nawyki – nie klimat”.Następnie starsi uczniowie brali udział w quizie ekologicznym, a młodsi wykonywali prace plastyczne na gazetkę ścienną. Zwycięzców nagrodzono upominkami.
Kolejnym etapem obchodów Dnia Ziemi była akcja Sprzątania Świata. Uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej oraz uczniowie zespołów edukacyjno – terapeutycznych gimnazjum sprzątali teren ośrodka i pobliski las. Natomiast dzieci z klas młodszych oglądały filmy o tematyce ekologiczno – przyrodniczej „Lorax” oraz uczestniczyły w różnego typu zabawach.
Uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy sprzątali teren wzdłuż ogrodzenia szkoły zawodowej, a najstarsi wyruszyli na Kalwarię Wejherowską. Po dwóch godzinach zebrano około kilkudziesięciu worków śmieci, które następnie staraliśmy się posegregować. W efekcie odzyskaliśmy dodatkowo dwa worki szkła i trzy worki plastiku.

Skip to content