Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przypadającego 22 kwietnia, w tym roku pod hasłem „Ratujmy nasz dom przed odpadami”. Samorząd szkolny zorganizował pokaz prezentacji multimedialnej dla uczniów 7 kl. SP, Gimnazjum, ZSZ oraz BS 1st, prezentacja dotyczyła potencjału tkwiącego w odpadach z naszych gospodarstw domowych. Następnie, odbył się Szkolny Turniej Ekologiczny, w którym uczniowie rozwiązywali rebusy, krzyżówki, zadania związane z ekologią, ochroną przyrody i środowiska. Uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy mieli zadanie szczególne, gdyż oprócz potyczek turniejowych, zakładali Szkolne Herbarium, które było wygraną w projekcie „Od uprawy do potrawy” prowadzonym przez sieć TESCO. Nagroda zawierała: donice, sadzonki ziół, nawozy, ziemię i przybory ogrodnicze. Młodzież z wielkim zaangażowaniem usypywała podłoże i wykonywała nasadzenia ziół, które gdy wyrosną, będą wykorzystywane do dań przygotowywanych na zajęciach.

Skip to content