W listopadzie 2014 roku Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie przystąpił do projektu „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod  i technologii – EDUSCIENCE”.

Jest to największy projekt innowacyjny realizowany w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizując założenia projektu – dążymy do tego, aby dzięki zmienionej formule uczenia wzrosło zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży naukami matematyczno-przyrodniczymi, informatycznymi, technicznymi oraz niezbędnymi w dzisiejszym świecie językami obcymi. Zachęcamy uczniów do tego, aby wzięli udział w realnym procesie badawczym, aby obserwowali otaczający ich świat, stawiali sobie pytania i samodzielnie szukali na nie odpowiedzi, aby byli w stanie przenieść metody badawcze na grunt szkolny.

W ramach realizacji zadań projektu, młodzież z PZKS w Wejherowie pod opieką nauczycieli M. Jeki, A. Kotowicz, J. Magulskiego wybrała się dnia   8 stycznia na nietypowe, ciekawe lekcje do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Zajęcia poprowadzili naukowcy dr hab. Tymon Zieliński, prof. nadzw. IO PAN,   mgr Kamila Sfugier oraz dr Beata Szymczycha. W pierwszej części uczniowie gimnazjum i szkoły zawodowej dowiedzieli się jakie jest zasolenie Bałtyku, na czym polega obieg wody w przyrodzie, jakie są zasoby wody na Ziemi. Następnie profesor Zieliński, w niezwykle interesujący sposób opowiedział, czym zajmuje się Instytut Oceanologii PAN oraz zrelacjonował jak wygląda życie naukowców w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie. W ostatniej części uczniowie wzięli udział w doświadczeniu pokazującym, na czym polega zjawisko osmoregulacji oraz sami przeprowadzili eksperyment prezentujący wlewanie się wody z morza Północnego do morza Bałtyckiego.

Wizyta w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, była niecodziennym spotkaniem ze światem nauki.

Skip to content