Drugi próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej odbył się dnia 19.03.2018 roku w Naszej pracowni hotelarskiej.
Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy III a Branżowej Szkoły I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w licznej grupie ośmiu osób. Egzamin składał się z części praktycznej, w której każdy samodzielnie musiał wykonać czynności porządkowe w jednostce mieszkalnej po wyjeździe gościa hotelowego. Uczniowie
oceniani byli indywidualnie, a na kryteria oceniania składały się następujące punkty:
1. Poprawnie uzupełniona karta kontroli wyposażenia pokoju, uwzględniająca zaznaczone braki;
2. Prawidłowo uzupełniona Karta pobrania bielizny hotelowej, środków czystości, sprzętu i materiałów;
3. Pokój posprzątany zgodnie z procedurą sprzątania pokoju zwolnionego przez gościa;
4. Przebieg wykonywania prac porządkowych w jednostce mieszkalnej.
Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwała Pani Angelika Matuszczak – nauczyciel zajęć praktycznych.

Skip to content