W dniach 21 – 23 kwietnia 2015 r. w całej Polsce odbył się Egzamin Gimnazjalny.

W naszej szkole przystąpiło do niego 20 gimnazjalistów- uczniów klasy III. Wszyscy nasi uczniowie pisali egzamin z dostosowaniem warunków i form do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Dwie osoby pisały z pomocą nauczyciela wspomagającego w pisaniu, zaś jedna z uczennic pracowała z arkuszem dostosowanym dla uczniów niedowidzących.

Trzydniowy maraton egzaminacyjny uczniowie rozpoczęli testem z zakresu wiedzy humanistycznej, drugiego dnia mogli popisać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Trzeciego dnia sprawdzana była ich znajomość języka niemieckiego.

Jak im poszło? Dowiemy się w czerwcu. Dziękuję wszystkim Członkom Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego!

Renata Solarczyk

Skip to content