W minionym tygodniu na zajęciach z doradztwa zawodowego  uczniowie zapoznawali się z materiałami edukacyjnymi z projektu, w którym biorą udział pod nadzorem p. Magdaleny Jeka.  Projekt pod nazwą „Ekonomia na co dzień” ma na celu dostarczenie uczniom elementarnej wiedzy ekonomicznej oraz rozwijanie wśród nich postaw społecznych i przedsiębiorczych, tak aby potrafili zrozumieć procesy gospodarki rynkowej oraz zasady racjonalnego gospodarowania zasobami w życiu codziennym. Ideą nadrzędną jest łączenie zdobywania wiedzy przez uczniów z podejmowaniem przez nich działań praktycznych i rozwiązywaniem sytuacji problemowych. Program uczy m.in. jak racjonalnie gospodarować finansami, sporządzać budżet, korzystać z usług banku i praw konsumenta, poruszać się na rynku pracy, zarządzać czasem, konsekwentnie realizować wyznaczone cele, przewidywać skutki własnych działań, zakładać własną działalność gospodarczą.

Skip to content