Uczniowie uczestniczący w dodatkowych zajęciach z doradztwa zawodowego prowadzonych przez p. Magdalenę Jeka, w roku szkolnym 2018/2019 objęci są programem edukacyjnym pt.”Ekonomia na co dzień”. Program wdrażany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim dotyczy edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego. Jego głównym celem jest rozwijanie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych.
W trakcie roku szkolnego uczniowie BSIs wezmą udział w zajęciach dotyczących treści: „wybór drogi edukacyjnej” i „gospodarowanie własnymi zasobami”. Poznają podstawowe pojęcia ekonomiczne, mechanizmy funkcjonowania banków, będą uczyli się zarządzać środkami finansowymi oraz czasem, poznawać z prawami konsumenta.      Dodatkowo skupią się na poznawaniu siebie – swoich mocnych stron i ograniczeń, poszukiwaniu swoich zainteresowań i uzdolnień, poznają zasady kreowania własnego wizerunku oraz konfrontowania swoich predyspozycji z wymaganiami zawodu.
 

Galeria Google

 


 

Skip to content