Album Google

Realizacja projektu Fit4healthylife

  W miesiącu lutym w szkole branżowej oraz szkole przysposabiającej do pracy zespół projektowy Fit4healthylife wdrożył w życie nowy pomysł –  poranną gimnastykę. Impulsem do tego typu zajęć była wymiana informacji na temat działań profilaktycznych w szkołach partnerskich na pierwszym międzynarodowym spotkaniu projektowym w Lippstadt. U naszych partnerów z Walii, codziennie rano zajęcia lekcyjne rozpoczyna tzw. Boot camp training. Pomysł wydawał się nam dobry, z tego powodu, postanowiliśmy wprowadzić u nas „Gimnastykę na dzień dobry”.

Uczniowie wraz z nauczycielami SSPdP codziennie na drugiej lekcji wykonują trwający około 15 minut „zestaw ćwiczeń rozruchowych”, zaś chętni uczniowie szkoły branżowej od wtorku do piątku ćwiczą wraz z panią Patrycją Janca oraz Justyną Florczak 15 minut przed pierwszą lekcją. Zajęcia przynoszą już pierwsze sukcesy, większość uczestników podkreśla, że gimnastyka wprawia ich w dobry nastrój oraz czują się rano znacznie bardziej „rozbudzeni”. Ćwiczeniom towarzyszy wiele śmiechu i okrzyków radości, niektórzy ćwiczący bardzo intensywnie. Uczestnicy narzekali już na pierwsze „zakwasy”.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za udział!

Zespół projektowy Fit4healthylife

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Skip to content