Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego spotkało niecodzienne wyróżnienie. 3 marca 2015r. delegacja Ambasady Norwegii złożyła wizytę Samorządowi Powiatu Wejherowskiego, w związku z wysoką oceną wykorzystania Funduszy Norweskich na terenie powiatu.

Jednym z punktów wizyty były odwiedziny naszej placówki. Gościliśmy Jego Ekscelencję Ambasadora Norwegii Pana Karstena Klepsvika, małżonkę Ambasadora Panią Heidi Klepsvik, Konsula Honorowego Królestwa Norwegi w Gdyni Michała Rzeszewicza, Attaché Obrony Królestwa Norwegii Pułkownika Øivinda Olanda Christensena, doradcę ds. Funduszy Norweskich Panią Karinę Gradowską-Karpińską, Asystenta Ambasadora Pana Łukasza Grabowskiego oraz władze Starostwa Powiatowego w Wejherowie Starostę Powiatu Panią Gabrielę Lisius, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Ryszarda Czarneckiego, Wicestarostę Powiatu Wejherowskiego Pana Witolda Reclafa, Etatowych Członków Zarządu Panów Wojciecha Rybakowskiego i Jacka Thiela, Przewodniczącego Komisji Oświaty Ludwika Zegzułę.

Spotkanie rozpoczęło się obejrzeniem strefy rekreacji dziecięcej „Sobieskiego”. Mimo to, że pogoda nie dopisała Panie Gosia Jankowska i Ania Lesner prowadziły terapeutyczne przejażdżki konne z uczniem Kewinem. Następnie goście obejrzeli wzruszający program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, na który złożyły się układ taneczny „Zorba” przy udziale instrumentarium Orffa, „Polskie Kwiaty” w wykonaniu zespołu mandolinowego oraz piosenka „W deszczowym rytmie” – zespół wokalno-taneczny „Perełki”. Uczniów przygotowała niezawodna pani Barbara Mudlaff wraz z nauczycielami.
Przedstawiciele szkoły przysposabiającej do pracy wręczyli przygotowane przez siebie, pod kierunkiem Pani Anny Kulas upominki. Pan Ambasador podziękował za ciepłe przyjęcie i opowiedział o roli Norwegii w realizacji projektu. Przekazał uczniom drobne pamiątki.

Skip to content