Gwiazda Szeryfa Praw Dziecka

      W roku 2014 roku przypada 25 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka Ponownie włączyliśmy się w projekt UNICEF – „Szkoła z prawami dziecka”. To druga edycja poświęcona obronie praw dziecka. W tym roku objęła przedstawicieli środowiska lokalnego angażujących się w ochronę praw dziecka. Istotne dla nas jest aby mówić o prawach dzieci nie tylko wtedy, gdy są one naruszane, ale przede wszystkim wtedy, kiedy można wyróżnić postawy pozytywne i wzorce do naśladowania.

      W trakcie projektu wspólnie z naszą młodzieżą wyłoniliśmy osoby, które niejednokrotnie otworzyły swoje serca dla naszych młodszych i starszych uczniów. Podczas V Festynu Rodzinnego w dniu 30 maja 2014 r. uhonorowaliśmy ich odznaką SZERYFA PRAW DZIECKA. To wyróżnienie ma szczególną wartość, bo jest przyznane przez społeczność PZKS. Otrzymali je:

 • p. Józef Reszke – SzeryfHa Ha, za wieloletnie stanie na straży praw dziecka niepełnosprawnego w Powiecie Wejherowskim
 • p. Jan Domański za działalność na rzecz poprawy warunków nauki i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
 • p. Mirosław Lademann za reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w zakresie ich edukacji w zgodzie z prawem oświatowym, za dbałość o rozwój fizyczny poprzez projekt strefy rekreacyjno – sportowej
 • p. Iwona Romanowska za szczególną opiekę nad dziećmi w trudnej sytuacji rodzinnej i zaangażowanie w organizowanie dla nich pieczy zastępczej, za działalność na rzecz likwidacji barier psychologicznych i architektonicznych oraz za projekty służące integracji społecznej i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
 • p. Beata Macikowska za niesienie ulgi w bólu i nieodpłatną opiekę stomatologiczną, za zapewnienie im prawa do opieki zdrowotnej
 • p. Jarosław Nowaliński za zaangażowanie w pełnieniu opieki nad dziećmi wymagającymi szczególnego oddania i poświecenia i stworzenie im domu, za realizację prawa do opieki i bezpieczeństwa, za pomoc w trudnych, a czasem w beznadziejnych sytuacjach

     Do KLUBU SZKÓŁ UNICEF wpisaliśmy się w 2009 roku poprzez udział w programie „Szkoła z prawami dziecka” powiązanym z obchodami XX rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Następne zdarzenia związane z działaniami w ramach KLUBU SZKÓŁ UNICEF to:

 • happening „Balony do nieba” w roku szkolnym 2010/11
 •   zbiórka pieniędzy wśród uczniów „1grosz za kostkę czekolady” – w odpowiedzi na akcję „Klęska głodu w rogu Afryki” – w październiku 2011r. zebraliśmy 76,00 zł
 •   akcja „Wszystkie kolory świata”- w 2012 r. uszyliśmy laleczki, przeprowadziliśmy aukcje i zebraliśmy 322,75zł
 •   akcja „Dzień zmian”– działania kształtujące wśród młodzieży i dzieci postawy tolerancji i otwartości na inne kultury – 2013r.
 • akcja „Gwiazdka dla Afryki”- sprzedaż opakowań na prezenty gwiazdkowe wykonane przez uczniów – w grudniu 2013 r. zebraliśmy 116,30zł
 • akcja „Gwiazda szeryfa’” 2014 r
Skip to content