Szanowni Państwo,
przedstawiamy harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w SOSW nr 1.
Z przyczyn pandemicznych na uroczyste wręczenie świadectw zapraszamy wyłącznie rodziców absolwentów .
Szkoła Podstawowa nr 7
• Uczniowie zespołów edukacyjno – terapeutycznych:
1. Klas I – VII otrzymają swoje świadectwa podczas spotkań z wychowawcami o godzinie 9.00 w klasach szkolnych.
2. Klasy, w których są absolwenci klas VIII otrzymają swoje świadectwa podczas krótkiej uroczystości, która odbędzie się o godzinie 9.00 na boisku szkolnym lub w auli SP7.
• Uczniowie oddziałów lekko:
1. Klas I – VII otrzymają swoje świadectwa podczas spotkań z wychowawcami o godzinie 10.00 w klasach szkolnych .
2. Absolwenci – uczniowie klasy VIIIa i VIIIb otrzymają świadectwa podczas krótkiej uroczystości, która odbędzie się o godzinie 10.00 na boisku szkolnym lub w auli SP7.
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5:
1. Uczniowie klas I – II otrzymają swoje świadectwa podczas spotkań z wychowawcami o godzinie 9.00 w klasach szkolnych
2. Absolwenci otrzymają świadectwa podczas krótkiej uroczystości, która odbędzie się o godzinie 9.00 na boisku szkolnym
Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
1. Uczniowie klas, w których nie ma absolwentów otrzymają swoje świadectwa podczas spotkań z wychowawcami o godzinie 10.00 w klasach szkolnych
2. Klasy, w których są absolwenci otrzymają swoje świadectwa podczas krótkiej uroczystości, która odbędzie się o godzinie 10.00 na boisku szkolnym
Małgorzata Woźniak
Dyrektor PZKS w Wejherowie

Skip to content