Dnia 24 listopada grupa chłopców z ZSZ ucząca się w zawodzie murarz-tynkarz, wraz z opiekunami panem Jerzym Królem oraz panem Markiem Konkelem uczestniczyła w wycieczce edukacyjno-dydaktycznej do Zakładu H+H Polska Sp.zo.o znajdującego się w Redzie.

   Uczniowie wizytę rozpoczęli od krótkiego szkolenia BHP przeprowadzonego przez pracownika zakładu. Następnie pan technolog Jacek Janowski przybliżył historię firmy, jej dokonania i obecny stan produkcji. Nasi przyszli murarze rozpoczęli zwiedzanie zakładu od hali wstępnej produkcji, w której w ogromnych zbiornikach magazynuje się i przygotowuje komponenty materiałów. Z ciekawością zapoznawali się z etapami przygotowania odrębnych składników po sporządzanie gotowych modułów. Udali się również do zautomatyzowanej hali produkcyjnej, w której następowały poszczególne frakcje odlewu wyrobu, poprzez wszystkie fazy obróbki aż do gotowych elementów w tym wypadku bloczków betonu komórkowego. Uczniowie z ciekawością słuchali oraz zadawali pytania. Wycieczka bardzo podobała się wszystkim jej uczestnikom.

Skip to content