Po raz pierwszy w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego odbyły się Wojewódzkie Rozgrywki Gastronomiczne. Do konkursu przystąpiły trzy szkoły: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 20 w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ze Słupska oraz my czyli Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego z Wejherowa.
Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza część trwała 45 min i polegała na rozwiązywaniu teoretycznych zadań zawodowych z wykorzystaniem narzędzi TIK. Każdy uczestnik pracował przy indywidualnym stanowisku wyposażonym w komputer z dostępem do Internetu.
Natomiast druga część praktyczna trwała 120 min i polegała na wykonaniu przez uczestnika dwóch porcji potrawy zgodnie z udostępnioną przez organizatora recepturą. Uczestnik o rodzaju wykonywanej potrawy dowiedział się dopiero na miejscu konkursu.
Konkurs umożliwił młodzieży pokazanie swojej wiedzy, dodatkowych umiejętności zawodowych. Efekty praktycznej pracy oceniało niezależne jury w składzie: Pani Hanna Kazimierczuk nauczyciel, oligofrenopedagog
w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w PZKS oraz Pan Waldemar Górecki – szef kuchni w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Niezależna komisja zwracała szczególną uwagę na organizację stanowiska pracy w trakcie toku produkcyjnego oraz przestrzeganie kolejności etapów w trakcie sporządzania placków ziemniaczanych i kisielu z czarnej porzeczki. Ocena wizualna produktu finalnego (aranżacja potrawy na talerzu, sposób podania) stanowiły główny wyznacznik do wyłonienia zwycięzców.
Pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Łukomska z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku. Na drugim miejscu uplasowała się Monika Czechowska z Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego
w Wejherowie. Trzecie miejsce przypadło Iwonie Łeńko z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 20 w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!!! Wspólnie wspieramy naszych uczniów aby sprawdzali swoje umiejętności i byli jak najlepiej przygotowani do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Nagrody, dyplomy i upominki dla uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Do zobaczenia w przyszłym roku:-)

 

Galeria Google

 


 

Skip to content