II  Integracyjny  Turniej  Gier  Umysłowych

W  turnieju , który się odbył 19 marca 2018 r. w auli szkolnej,uczestniczyła młodzież klas: VII SP nr 11 w Wejherowie oraz zespołów edukacyjno- terapeutycznych dotychczasowego gimnazjum. Intencją organizatorów było z jednej strony wdrażanie uczniów do aktywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego, z drugiej zaś uczenie zachowania się w różnych sytuacjach społecznych. Dla uczniów przygotowano kilkanaście stanowisk z interesującymi grami. Udział w turnieju gier umysłowych, oprócz rozwijania intelektu, zmysłów oraz sprawności motorycznej młodzieży, sprzyjał kształtowaniu u niej postaw tolerancji, życzliwości i akceptacji. Najwięcej emocji wzbudziły takie gry jak: zręcznościowe „kółko i krzyżyk”, „Bingo” oraz „Dobble”.

Organizatorkami turnieju były: Ryta Leszczyńska i Maria Styp-Rekowska.

 

Skip to content