Niedługo zakończenie roku szkolnego i chcemy się ze wszystkimi podzielić informacjami o naszych dwóch zdalnych konkursach wojewódzkich:

1) 27 maja 2021r. II Wojewódzki Konkurs Hotelarski „Najsprawniejszy
w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”.
2) 28 maja 2021r. XX Wojewódzki Turniej „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz”.

Oto szczegóły:
II Wojewódzki Konkurs Hotelarski „Najsprawniejszy w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”.

Konkurs odbywał za pomocą platformy internetowej Google Meet, w związku z czym wszyscy uczestnicy wykonywali zadania praktyczne w swoich szkołach. Wszystkie konkurencje były oceniane przez członków jury wyspecjalizowanych w konkretnych zadaniach. Rozgrywki rozpoczynał test wiedzy o hotelarstwie składający się z 30 pytań zamkniętych. Następnie uczniowie przystąpili do konkurencji praktycznych.
Pierwsze zadanie z działu OGRODNICTWA polegało na prawidłowym przesadzeniu rośliny doniczkowej, które oceniła pani Agata Łuszkiewicz – architekt krajobrazu. Drugie zadanie dotyczyło zasad prawidłowego nakrywania stołu zastawą porcelanową i sztućcami, które oceniła pani Katarzyna Lankauf-Paupa – nauczyciel przedmiotów zawodowych z ZSP nr 3 w Wejherowie.
Trzecie zadanie praktyczne wymagało od ucznia umiejętności prasowania, należało wyprasować koszulę męską w poprawnej kolejności i z największą dokładnością, oceną tego zadania zajęło się jury z Hotelu Mistral Sport Gniewino, pani Renata Paszka – kierownik działu służby pięter i pani Lucyna Orzeł – kierownik działu administracji.
Ostatnie zadanie praktyczne w kategorii POKÓJ HOTELOWY wymagało od uczestnika umiejętności ścielenia łóżka hotelowego, które oceniła pani Izabela Dłubek – kierownik recepcji z Hotelu Olimp.
Był to wyjątkowy konkurs, w którym nie ma jednego zwycięzcy. Zwycięzcami zostali wszyscy uczestnicy biorący udział w rozgrywkach hotelarskich. W konkursie udział wzięły 3 placówki pierwszy zespół był ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego ze Słupska, drugi z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku oraz trzeci skład z Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.
Emocje jakie towarzyszyły uczestnikom były ogromne. Mimo tego, iż młodzież wykonywała zadania w swojej szkole, w sali, którą doskonale znali i z nauczycielem, który towarzyszy im na co dzień, stres był bardzo duży. Jednak każdy z biorących udział w konkursie poradził sobie doskonale.
Główne nagrody zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie i był to między innymi sprzęt audio w formie słuchawek. Dziękujemy też współpracującym z naszą placówką hotelom: Hotelowi Olimp za vouchery na bowling oraz Hotelowi Mistral Sport Gniewino za vouchery do strefy SPA.
Dziękujemy również pani Beacie Bednarczuk z ZSS w Gdańsku i pani Aleksandrze Anuszewskiej z SOSW w Słupsku za przygotowanie swoich uczniów do udziału w konkursie.

Organizatorzy:
Angelika Matuszczak
Marta Gradzik

XX Wojewódzki Turniej „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz”
W nietypowy sposób w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego odbył się już jubileuszowy XX Wojewódzki Turniej „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz”.
Do konkursu przystąpiły cztery szkoły: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 20 w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Bytowa, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ze Słupska oraz my czyli Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego z Wejherowa.
Tematem przewodnim tegorocznych zmagań były „Smakowite desery na wiosennym stole”.Turniej składał się z dwóch części. Pierwsza część polegała na nagraniu i przesłaniu członkom komisji do 25 maja filmiku pokazującego wykonanie przez uczestnika samodzielnie deseru, który w swoim składzie obowiązkowo zawierał chałwę. Natomiast druga część odbyła się już w dniu konkursu i polegała na rozwiązaniu poprzez platformę internetową Google Meet. teoretycznego testu wiedzy zawodowej z działu wyroby cukiernicze, desery i owoce.
Turniej mimo, że w formie zdalnej umożliwił młodzieży pokazanie swojej wiedzy, dodatkowych umiejętności zawodowych, pomysłowość i kreatywność. przy pracy z deserem. Efekty praktycznej pracy oceniało niezależne jury w składzie: Pani Violetta Ginter – egzaminator oraz nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie oraz Pan Waldemar Górecki – szef kuchni w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.
Zadaniem komisji było obejrzenie nadesłanych filmów stworzonych podczas tworzenia deseru, jako, że nie można było deseru spróbować to niezależna komisja zwracała szczególną uwagę na organizację stanowiska pracy w trakcie toku produkcyjnego oraz przestrzeganie kolejności etapów w trakcie sporządzania deseru. Ocena wizualna produktu finalnego (aranżacja potrawy na talerzu, sposób podania), stopień trudności i kreatywność stanowiły główny wyznacznik do wyłonienia zwycięzców.
Pierwsze miejsce zdobył Kamil Dynkiewicz z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 20 w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku, który przygotował deser pt. „Wiosenne marzenie”.
Na drugim miejscu uplasowała się Wiktoria Berkieta z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Słupsku z „Chałwową fantazją z kaszubską truskawką”. Trzecie miejsce przypadło Alinie Adamczyk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie, która zaprezentowała fantastyczny „Jogurtowy deser z chałwą”. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!!!
Nagrody, dyplomy i upominki dla uczestników turnieju ufundowało Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
Dziękujemy uczestnikom turnieju, że od 20 lat wspólnie wspieramy naszych uczniów aby sprawdzali swoje umiejętności i byli jak najlepiej przygotowani do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Do zobaczenia w przyszłym roku:-)
Poniżej linki – można zobaczyć jak uczniowie tworzyli swoje wyśmienite desery:
1.Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 20 w Zespole Szkół Specjalnych nr 2
w Gdańsku „Wiosenne marzenie”
https://drive.google.com/file/d/1RdN8Kahk6ff5Une1N629IM0RFL7STwhm/view?usp=sharing
2. SOSW Słupsk „Chałwowa fantazja z kaszubską truskawką”

3. SOSW Bytów „Jogurtowy deser z chałwą”
https://we.tl/t-ECSXSED5AI?src=dnl
4. Powiatowy Zespł Kształcenia Specjalnego „Torcik bezowo-chałwowy z lawą owocową”


Organizatorzy:
Agnieszka Papke, Urszula Treder
operator techniczny Jakub Wałek

 

Galeria Google

 


 

 

Galeria Google

 


 

Skip to content