„In der Märchenwelt – W krainie baśni“

Podobnie jak w ubiegłym roku w miesiącu listopada w szkole podstawowej, BSIs oraz SSPdP odbył się konkurs plastyczno-językowy pt. „In der Märchenwelt – W krainie baśni“. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy na temat znanych baśni oraz rozwijanie umiejętności językowych poprzez pracę ze słownikiem tradycyjnym i internetowym. Konkurs został zorganizowany we współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Wejherowie. Komisja konkursowa składała się z pracowników biblioteki, którzy wyłonili zwycięzców konkursu. W ramach konkursu wybrani uczniowie otrzymali zaproszenie na warsztaty pt. „W krainie baśni” do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Skip to content