W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Szkoły Podstawowej biorą czynny udział w innowacji pedagogicznej “AdaptacJA”, której celem jest ułatwienie osobom ze spektrum autyzmu zmiany etapu edukacyjnego i przejścia do nowej placówki. Przyszli absolwenci szkoły podstawowe uczestniczą w regularnych spotkaniach ze swoimi kolegami oraz nauczycielami ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Podczas różnych zajęć przysposobienia do pracy, takich jak: prace biurowe i sprawy urzędowe, zajęcia z ceramiki, zajęcia dekoracyjne czy zajęcia porządkowo-naprawcze, zapoznają się ze specyfiką szkoły. Ponadto, uczniowie brali udział w spotkaniu ze szkolnym pedagogiem
i psychologiem – w jego ramach mieli okazję do utrwalania topografii budynku szkoły. Do końca roku szkolnego przewidzianych jest jeszcze kilka spotkań integracyjnych, w tym m.in. gra terenowa podsumowująca działania podjęte w ramach innowacji.

Skip to content