Internat

Internat

Grupy Wychowawcze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Wejherowie mieszczą się w przestronnym, jasnym budynku położonym wśród ciekawie zagospodarowanych terenów zielonych, z dala od miejskiego hałasu.
Znajdują w nich „drugi dom” dzieci i młodzież z różną niepełnosprawnością intelektualną.
Obecnie funkcjonuje pięć grup wychowawczych, którymi opiekuje się wysoko wykwalifikowany zespół wychowawców. Pobyt wychowanków jest bezpłatny.

Każda grupa ma własną świetlicę wyposażoną w sprzęt audiowizualny, gry dydaktyczne i zabawki, w której spędza popołudnia i wieczory. Tam odbywają się różnorodne zajęcia zorganizowane pod kierunkiem wychowawców, mające na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju społecznego i osobowościowego.

Obecnie w internacie działają następujące koła:

 • Plastyczne
 • Redaktorskie gazetki „Nasze Sprawy”
 • Szaradziarskie
 • PCK
 • Teatralne
 • Fotograficzne
 • Kajakarskie

Do tradycji życia internackiego weszły liczne imprezy okolicznościowe przygotowane przez wychowawców i wychowanków:

 • Przywitanie Nowych Wychowanków
 • Andrzejki
 • Uroczysta wigilia
 • Bale karnawałowe
 • Powitanie Wiosny
 • Dzień Dziecka
 • Festyn Ekologiczny
 • Spływy kajakowe
Skip to content