Dnia 15 grudnia 2020 roku odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Mając na względzie bezpieczeństwo Naszych Wychowanków, współpracowników oraz Nasze, przygotowane przez społeczność internatu pod opieką Pani Anny Spierewka, Pani Angeliki Matuszczak, Pani Agnieszki Dzionk oraz Pani Klaudii Hildebrandt, uczniów SSPdP pod opieką Pani Anny Nowickiej, Pani Anny Kroplewskiej, Pani Aleksandry Bartkiewicz-Kowalskiej oraz Pana Andrzeja Ziemińskiego a także podopiecznych świetlicy BSiS pod opieką Pani Patrycji Janca rękodzieła, zaprezentowane zostały w klasie letniej przed budynkiem administracji i internatu. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że wyroby naszych podopiecznych cieszyły się tak ogromnym powodzeniem. Serdecznie dziękujemy za życzliwość oraz pomoc Pani Marcie Gradzik oraz Panu Markowi Konkel. Z wyrazami wdzięczności organizatorki: Agnieszka Dzionk i Klaudia Hildebrandt
Galeria Google

 

Skip to content