Dnia 20 października 2015 r. w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego odbyło się I Integracyjne Spotkanie Dzieci i Młodzieży „Kaszubiada”.

Miała charakter warsztatów, które odbywały się pod kierunkiem twórców kaszubskich – pań Teresy Domnik, Wandy Mironkiewicz, Elżbiety Malewskiej, Teresy Dembkowskiej, Teresy Szczodrowskiej oraz pana Edmunda Szymikowskiego i nauczycieli. Uczestnikami spotkania integracyjnego byli nasi uczniowie i zaproszona młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 2, 3 i 4 w Wejherowie oraz uczniowie Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie.
Starsi uczniowie pełnili funkcję wolontariuszy i z cierpliwością wspomagali naszych uczniów w ich wysiłkach. Pomagały także mamy naszych uczniów. Warsztaty odbyły się w zakresie haftu kaszubskiego, śpiewu i kaszubskiej kuchni. W czasie kilku godzin pracy uczestnicy stali się autentycznymi twórcami ludowymi, z radością podziwiali wykonane przez siebie prace i z wielkim zapałem uczyli się śpiewać w języku kaszubskim.
Celem „Kaszubiady” było wzbogacenie uczestników w wiedzę o kulturze Kaszub, integracja osób niepełnosprawnych z uczniami szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych Powiatu Wejherowskiego oraz rozwijanie wyobraźni twórczej i wrażliwości estetycznej.
Impreza dofinansowana była przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
Dzieci cieszyły się pięknymi zakładkami do książek, bardzo chętnie śpiewały po kaszubsku, tańczyły i grały, a placki ziemniaczane, którymi zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy „Kaszubiady” smakowały znakomicie.

Skip to content